Vi lär oss varandras namn med hjälp av en boll

För att scouterna ska få lättare att lära sig varandras namn.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Vi står i ring med en armlängds avstånd mellan varandra och kastar en boll till varandra i ett bestämt mönster. Samtidigt som vi kastar säger vi vårt namn och ”vad heter du”? När alla haft bollen går den tillbaka till ledaren. Vi försöker sedan kasta bollen i samma mönster om igen men istället för att säga ”vad heter du” säger vi den här gången namnet på den vi kastar bollen till.

Att tänka på

Använd en lite större mjuk boll (plastboll) för yngre scouter eftersom många har svårt för att fånga en liten boll.

På andra varvet kan man också säga ”Jag heter… och jag kastar till…” för att ytterligare memorera namnet.

För att utveckla leken, eller när det är äldre scouter/vuxna kan man använda ett garnnystan istället för en boll. Håll fast i änden när nystanet kastas så att ett spindelnät bildas. Försök nysta upp spindelnätet genom att kasta på andra hållet den andra rundan.

Material

En boll

Gruppstorlek
Åldersgrupp
Tidsåtgång
Målspår
Typ