Vilken katastrof är jag?

Att få scouterna att tänka på naturkatastrofer och vad som kännetecknar dem.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Naturkatastrofer händer överallt i världen och kan ha förödande effekt för naturen och människan. Det finns många slags naturkatastrofer, t.ex. orkaner, tropiska cykloner, tyfoner, tromber, torka, översvämningar, vulkanutbrott, jordskred, tsunami, värmeböljor, löpeld, insektsplåga, svält, sjukdomsepidemier, laviner och jordbävningar. Det är viktigt att förstå naturkatastrofer. Vi behöver vara redo för dem när de händer oss själva och kunna hjälpa andra när de händer dem.

Gör i ordning kort som vart och visar visar en viss naturkatastrof och vad den kallas.

Gör så många kort som det finns scouter i gruppen.

Steg för steg

1. Inled ämnet naturkatastrofer. Be scouterna räkna upp olika typer. Förvissa dig om att de vet tillräckligt innan själva aktiviteten tar vid. Om det behövs kan du visa några bilder och be dem beskriva vad de ser där.

2. Sätt fast en katastrofbild på varje scouts rygg. Förklara vad leken går ut på. De ska gissa sig till vilken katastrof de föreställer genom att gå runt och ställa frågor. Frågorna får bara besvaras med ja eller nej. T.ex. “Har min katastrof med vind att göra?”

3. Scouterna går runt i rummet och frågar tills de har listat ut vilken katastrof de föreställer. Den som först ger rätt svar till scoutledaren vinner.

4. Fortsätt leken tills alla har kommit på vilken katastrof de är.

Utvärdering

Samla ihop gruppen och visa dem alla katastrofbilderna. Ta reda på vilka katastrofer de känner till och vilka de är obekanta med.

Fler aktiviteter

1. Välj ut några lämpliga naturkatastrofer och be scouterna tänka efter hur de skulle kunna förbereda sig för dem.

2. Sök fakta om naturkatastrofer i ert land och ställ samman information om vad som hände, varför det hände och hur räddningstjänsten hanterade situationen.

3. Besök någon del av räddningstjänsten lokalt, t.ex. brandkåren eller polisen, och ta reda på vad de gör i nödsituationer.

4. Öva att ge första hjälpen och hur man kallar på hjälp i en nödsituation.

 

Material

Kort som avbildar naturkatastrofer, säkerhetsnålar.

Gruppstorlek
Tidsåtgång