Sjukvård

För att scouterna ska lära sig hantera skador som kan uppkomma t.ex. på en hajk.
Sjukvård

Dela in scouterna i grupper och ge varje grupp ett rollspel.

Låt varje grupp få en stund på sig att läsa igenom lappen och resonera om vad som händer och hur man ska göra i en sådan situation. Ha rekvisita som scouterna kan använda.

Ledarna går runt bland grupperna för att höra hur långt de har kommit, men lägger sig inte i scouternas resonemang.

Tala tydligt om när det är 5 minuter kvar. En grupp i taget spelar upp sin händelse och lösning. Efter varje uppspel diskuterar man vad som hände, hur man agerade och vad man ska tänka på.

Att tänka på

Tänk på att disponera tiden så att alla grupperna hinner spela upp och analysera utan stress. Förslag på 4 olika rollspel finns i bifogad fil.

Man kan även genomföra detta som forumteater, så att gruppen först får spela upp hela scenen innan de börjar om och denna gång får publiken säga stopp när de tycker att något behöver ändras (eg. förbättras, så att patrullen medvetet får göra fel) och sedan själva ta över en roll i spelet för att förbättra situationen.

En del sjukvårdsmaterial som scouterna kan använda.