Välkommen till Aktivitetsbanken!

Här hittar du aktiviteter att använda i scoutprogrammet och även i andra sammanhang. Vill du själv bidra med en aktivitet eller undrar något kan du maila till aktivitetsbanken@scouterna.se.

Aktivitetsbanken har flyttat till en ny plattform, efter tekniska problem. Vi arbetar under 2021 med att uppdatera, återställa och förbättra funktionaliteten. 

En del bilagor har gått förlorade. Har du bilagor till aktiviteter lagrade på din dator tar vi tacksamt emot material, till samma mailadress. Tillsammans skapar vi en bra aktivitetsbank!

Åldersgrupp
Tidsåtgång
Gruppstorlek
Målspår
Typ
Visar 1 - 20 av 771 aktiviteter

En perfekt aktivitet för det digitala mötet! Among us är ett digitalt spel som man spela antingen på datorn eller på telefonen. Among us kan liknas vid en digital version av leken "Maffia" samt leken "Varulv". Man kan vara upp till tio spelare åt gången och den passar alla åldrar!

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 persÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år RoverscoutTidsåtgång: 5-15 minMålspår: Fantasi och kreativt uttryck, ProblemlösningTyp: Distans, Digitalt, Lekar

En beröringslek

Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 5-15 min, 15-30 minMålspår: Typ: Lekar

Syftet med denna övernattning är att scouterna ska få möjlighet att drömma sig bort till sol och värme och därmed stimulera sin kreativitet och fantasi. Genom moment i de olika aktiviteterna övar scouterna på en mängd olika saker. För många i den här åldern är det också en utmaning att sova hemifrån. Målspår: vilka målspår som används under hajken beror till stor del på hur ni väljer att genomföra aktiviteterna.

Gruppstorlek: Åldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: Flera dagarMålspår: Aktiv i samhället, Fantasi och kreativt uttryck, Känsla för naturen, Kritiskt tänkandeTyp:

Under kvällen får scouterna öva sig i att lyssna till varandras känslor och tankar. Att hitta och kunna prata om sina känslor är en förutsättning för att respektera sig själv och andra. Scouterna får också fundera på vad det innebär att vara scout. 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Egna värderingar, Relationer, Självinsikt och självkänslaTyp: Diskussion, Lekar, Utomhus

Här ger vi några förslag på hur ni kan sätta ihop ett möte där ni genom värderingsövningar diskuterar olika ämnen. Att vi inte ger ut detaljerade frågeställningar beror på att det är ni som känner era scouter bäst. Vissa grupper av Upptäckarscouter klarar galant att diskutera alkoholfrågan medan andra inte har kommit lika långt i sin mentala medvetenhet. I Stockholm är t ex debutåldern för alkohol så låg som 11 år på sina håll, medan debuten sker längre fram i tonåren i andra delar av landet.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Egna värderingar, Kritiskt tänkande, Självinsikt och självkänslaTyp: Diskussion, Utomhus

Scouterna är scoutklädda. Detta möte är tidigarelagt för att det ska vara fler människor på stan, kanske redan kl 17. Tanken är att veckans möte ska sammanfalla med 100% scout som är den 21 september. Vill du veta mer om 100% scout, kan du gå in på www.scouterna.se

Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timme, 1-2 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, ProblemlösningTyp: Samhällsengagemang

Kvällens möte syftar till att scouterna får prova att laga mat över öppen eld utan kokkärl. Scouterna får också fundera på vilken miljöpåverkan olika sorters mat har. 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timme, 1-2 timmarMålspår: Känsla för naturen, Ta hand om sin kroppTyp: Matlagning, Samhällsengagemang

Scouterna skapar personliga bestick så att de får en gaffel, kniv och sked som är deras egen och inte kan blandas ihop med kompisarna när de är på hajker och läger. Scouterna tränar sitt kreativa skapande och väljer motiv som visar att besticken tillhör just dem. 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Fantasi och kreativt uttryck, Fysiska utmaningarTyp: Hantverk och pyssel

Dagens möte går ut på att låta scouterna utmana sig själva fysiskt. Scouterna får chans att upptäcka vad de klarar, ensamma och tillsammans. De ska också få en känsla för att alla människor är lika och olika. 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Aktiv i gruppen, Fysiska utmaningar, Självinsikt och självkänsla, Ta hand om sin kroppTyp: Utomhus

Mötet genomförs utomhus. I en mindre omfattning går det mesta att göra inomhus om ni har tillgång till en öppen spis.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Känsla för naturen, ProblemlösningTyp: Friluftsliv land, Matlagning, Utomhus

När en ny termin startar är det på sin plats att patrullen har en diskussion kring vilka olika ansvarsområden som finns och som man behöver ha en ansvarig för. Ledarna har i förväg delat in barnen i patruller. Varje patrull består av 5-8 personer.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 1-2 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Ledarskap, Självinsikt och självkänslaTyp: Diskussion, Utomhus

Leken symboliserar beståndsdelarna som behövs för att det ska brinna: något som kan brinna (bränsle), tillräcklig temperatur för att antända bränslet (värme) och syre.

Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 5-15 minMålspår: Typ: Friluftsliv land, Lekar, Utomhus

Ett sätt att genomföra en hinderbana där fokus ligger på att sammarbeta - inte vara snabbast igenom. 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 15-30 minMålspår: Aktiv i gruppen, Fysiska utmaningarTyp: Lekar, Utomhus

En kull-lek som även den som inte kan springa kan vara med och leka. Bonus är att alla blir vinnare. 

Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 5-15 minMålspår: Typ: Lekar

Lorem Ipsum

Gruppstorlek: 8-15 persÅldersgrupp: 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 2-3 timmarMålspår: Fysiska utmaningarTyp: Lekar

Ett bingospel med uppdrag som scouterna kan utföra över en längre tid.

Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: Flera dagarMålspår: Fantasi och kreativt uttryck, ProblemlösningTyp: Distans

Ett bingospel med uppdrag som scouten ska utföra för att få en eller flera rader på brickan.

Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: Flera dagarMålspår: Fantasi och kreativt uttryck, ProblemlösningTyp: Distans

Under hajken färdas scouterna en sträcka, kommer till en övernattningsplats, slår upp läger och tillagar sin egen mat. Stor tonvikt läggs på att scouterna själva är delaktiga under hajken.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: Flera dagarMålspår: Aktiv i gruppen, Fysiska utmaningar, Känsla för naturen, Ledarskap, Självinsikt och självkänslaTyp: Hajk och läger, Utomhus

Mötet genomförs inomhus eller utomhus. Scouterna får först definiera en ”superscout” och relatera denne till sina egna egenskaper samt se att patrullen tillsammans har många bra färdigheter som tillsammans blir bra som en superscout

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timme, 1-2 timmarMålspår: Egna värderingar, ExistensTyp: Diskussion, Utomhus

Mötet genomförs lättast inne men det går givetvis också bra att ställa iordning bord ute. Det viktiga är att scouterna har ett bra ställe att sitta på så att de kan måla/skriva

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timme, 1-2 timmarMålspår: Egna värderingar, Fantasi och kreativt uttryck, Fysiska utmaningar, RelationerTyp: Diskussion, Hantverk och pyssel, Utomhus
No front page content has been created yet.
Follow the User Guide to start building your site.