1, 2, 3 rött ljus

Låter scouterna öva på koncentration genom att röra sig för att sedan stå helt still.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Leken är roligast om det är många scouter och ledare som deltar.

Lekplanen kan vara stor som en basketplanen eller badmintonplan, beroende på hur många som deltar. Ena kortändan är start.

Alla utom en står bakom ena kortsidan.

Leken går till så att man enas om vem som ska ”stå”. När detta är gjort så ställer sig den utvalda personen med ryggen mot de andra på andra sidan kortändan. När alla är på plats börjar den personen som står med ryggen mot att räkna högt medan de andra börjar gå/springa/skutta (valfri gångstil) mot honom:

”ETT… TVÅ… TRE RÖTT LJUS (eller röda lyktan)”

I precis samma ögonblick som ”rött ljus” sägs ska han eller hon vända sig om och då ska de andra deltagarna vara blickstilla. De som fortfarande rör sig får gå tillbaka och ställa sig på rad igen. Sedan vänder sig den som ”står” om igen och upprepar ”ett, två tre rött ljus”, och deltagarna rör sig framåt o.s.v. Målet är att man ska komma först fram till den personen som ”står” och klappa den i ryggen. När det är gjort så slutar den lekomgången och den personen som kom fram först får ta över som den som ”står” och leken börjar om.

Säkerhet

Säg åt deltagarna att de måste vara försiktiga när de kommer fram, detta för att den som står inte ska puttas hårt och på så sätt skada sig.

Tidsåtgång
Typ