Alla har rätt till sin åsikt

Det är lätt att följa med strömmen och tycka som alla andra. Här tränar sig scouterna i att bilda en egen uppfattning och våga uttrycka den utan att bli dömda.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Vid varje möte tar en scout med sig en fråga om något som hänt i veckan. Scouterna ska sedan uttrycka sin åsikt i frågan. Detta görs lämpligen i en pratring.

Extra regler för pratringen skall vara att:

  • Det är bara tillåtet att uttrycka sina egna tankar, till exempel ”Jag tycker att…”, ”Jag tror att…”, ”Min åsikt är…”.
  • Fraser som ”Alla tycker ju…” eller ”Man tror att…” är inte tillåtna.
  • Det är heller inte tillåtet att uttrycka att någon annan har fel, bara att man själv tycker annorlunda. ”Du tycker så, såhär tycker jag”.
  • Frågor som kan diskuteras utifrån ämnet:
  • Tycker du detta är bra?
  • Varför tycker du så?


Att tänka på

Låt scouterna fundera några minuter efter att ämnet presenterats och innan pratringen startar så de hinner tänka igenom sin åsikt.

Ha som ledare med dig en fråga i reserv ifall scouten uteblir. Om scouten har glömt av att ta med sig en fråga, diskutera en stund i enrum för att försöka få scouten att komma på något.

Ett annat sätt är att låta hela gruppen komma med förslag på ämnen och sedan låta en scout bestämma vilket som skall tas upp.

Gruppstorlek
Tidsåtgång