Ambulanskull

En lek där scouterna behöver ställa upp för kompisarna för att vinna

‹ Tillbaka
Instruktioner

Den som blir kullad lägger sig ner på rygg. Fyra personer bildar en ambulans (man kan inte kulla ambulansen) och bär iväg den "skadade" till sjukhuset, som är en förutbestämd plats. När den kullade kommer till sjukhuset blir hen frisk och kan vara med i leken igen. Här gäller det att ställa upp för sina kompisar. 

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Målspår
Typ