Ändra reglerna!

‹ Tillbaka
Instruktioner

I den här aktiviteten kommer deltagarna att hitta kreativa sätt att påverka klimatförändringarna.

  1. Skapa två grupper. En grupp tar en idélapp från idé-lådan och den andra gruppen tar en påverkanslapp från påverkanslådan. Visa inte din lapp för någon annan!
  2. Para ihop dig med någon från den andra gruppen så ni har en idé och en påverkan i paret.
  3. Utforska kopplingen mellan din idé och påverkan genom att ta fram så många idéer som möjligt för att uppnå er påverkan. Varje idé är en bra idé!
  4. Vi begränsar oss ofta för att vi förväntar oss gränser. Vad skulle hända om det inte fanns några gränser? Kör en gång till där varje par tar en lapp från Tänk om…- lådan.

Kör så många rundor som ni vill!

  1. Nu när du har tagit fram alla dessa nya idéer, välj en som ni kan göra verklighet av eller anpassa efter det här mötet. Ni kan göra detta självständigt, i par eller i helgrupp.

 

 

Aktiviteten är hämtad från materialet Vår värld vår gemensamma framtid – Klimat och jämställdhet framtaget av World association of guides and girl scouts. Hela materialet hittar du här

Material
  • Tre lådor
  •  Klipp ut lapparna från dokumenten Idéer, Tänk om… och Påverkan och lägg i varje låda. Se bifogat dokument. Skriv ut så att det finns åtminstone lapp per deltagare.

 

Tidsåtgång
Målspår