Artikelgranskning

För att få scouterna att fundera över den information de möter i vardagen. Vem står bakom informationen och vad betyder det för hur det blivit vinklat?

‹ Tillbaka
Instruktioner

Varje grupp får ett fåtal texter tagna från tidningar eller Internet. Texterna skall vara av olika karaktär ex. information från myndighet och information från intresseorganisation. Försök att hitta tydliga exempel på detta. Gruppen får i uppgift att försöka tänka ut vem som har producerat texten, vilka värderingar som denna person/organisation har. Samt vilket syfta som texten har skrivits i. Denna aktivitet genomförs lämpligast patrullvis.

 

 Försök att hitta tydliga texter från organisationer som har en tydlig agenda. Exempelvis texter från Livsmedelsverket., NRA (National Rifle Organisation), WWF, Djurens rätt etc. Viktigt med mycket stöd!

 

Om ni har ett tema ni arbet med kan texter förslagsvis väljas utifrån det ämnet.

 

Ett alternativ till att granska texter är att granska visuell informationsspridning (tv, affischer, kartor..). En del av scoutena har kanske lättare att intressera sig för uppgiften då.

Material

Artiklar från tidningar eller Internet, papper och pennor.

Tidsåtgång