Avspänning

Genom att lära sig avspänning kan scouternas välbefinnande öka genom exempelvis bättre sömn. Kan även användas som stresshantering.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Funktionär leder avspänningen genom muntliga instruktioner (se bilaga).

Deltagarna skall helst inte somna.

Material

Varmt rum, ombonad miljö, ev. levande ljus. Mjukt underlag att ligga eller sitta på, exv. liggunderlag. Lugn, avkopplande musik.

Tidsåtgång