Balanslek på rep

En sammarbetslek där scouterna lär sig lite mer om varandra. 

‹ Tillbaka
Instruktioner

Det här är en samarbetslek. Lägg ut ett långt rep eller Sisalgarn på gräset. Alla scouterna ställer sig med båda fötterna på repet, bredvid varandra. Lekledaren säger sedan åt alla att ställa sig i födelsedagsordning, med 1 januari längst ut till vänster och 31 december längst ut till höger. Scouterna får inte kliva av repet utan måste därför klättra och krama sig förbi varandra. Andra uppgifter att lösa kan vara t.ex. att ställa sig i längdordning med den kortaste längst till höger, bokstavsordning (för eller efternamn), åldersordning osv.

Material

Ett rep per patrull

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Målspår
Typ