Ballong battle

För att patrullen ska få öva sin motorik och tänka strategiskt.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Avdelningen delas in i ett antal lag (man kan även tävla individuellt). Varje lag tilldelas lika många ballonger. Dessa blåses upp och fästs i snören runt föterna. Sedan gäller det att ute på slagfältet trampa sönde de andra lagens balonger utan att ens egna blir trampade. Det lag som har flest ballonger kvar efter en viss tid eller som är sist kvar med hela ballonger vinner.

Att tänka på

Använd gärna olika färg på ballongerna för olika lag. Det blir både lättare och häftigare då.

Säkerhet

Man får bara trampa på ballongerna. Snörena måste vara så långa att man inte riskerar att bli stämplad på hälen när någon skall trampa sönder ens ballong. Tänk också på att vissa kan vara ballongrädda - se därför till att alla är ok med leken innan ni börjar.

Material

ballonger, snören

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Målspår
Typ