Bäst i Scout

En version av det populära Tv-programmet "Bäst i test" för scouter. 

‹ Tillbaka
Instruktioner

En tävling där kreativt tänkande belönas Scouterna delas upp i mindre grupper om 3 eller 4 personer. Poängen sammanställs efter att samtliga patruller genomfört uppgifterna. Bästa patrull per uppgift får lika många poäng som antalet patruller, följt av näst bäst osv. ner till 1 poäng. 

Förslag på test finns i den bifogade PDF:en. Där finns också beskrivningar av vad för material som behövs för varje test.

Skapad av Peter Sahiln.

Material

Någon form av tidtagning.

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Typ