Bingo med sjökortstecken

Ett kul sätt att öva sjökortstecken på under inomhussäsongen.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Börja med att vara överens om vilka tecken som ska vara med. Vi brukar bre ut sjökort på borden och prata om vad vi ser, och allt eftersom rita tecknen på tavlan, och samtidigt säga vad de heter (och betyder såklart). Scouterna får föreslå, och ta upp sådant som de inte känner igen. Här gäller det att fråga om allt som man inte redan kan. Som ledare så kan man stötta genom att ”följa en led” eller helt enkelt ställa frågor.

Sjökortstecknen ska vara relevanta för det egna vattnet, så vi undanber oss palmer, lavaström och Mangrove och liknande.

Alla får ett papper, gör det kvadratiskt, viker på fem på varje håll så att man får en spelplan med 5×5 rutor. Sedan ritar var och en en sin egen bingo-bricka med tecknen från tavlan. Varje bricka blir unik (i bästa fall)

Nu säger en lekledare namnet på ett tecken (från tavlan) och samtidigt skriver ned detta på ett dolt papper om någon vill kontrollera efteråt. Deltagare med detta tecken stryker det samma. (Vanlig bingo).

Jag brukar börja med de svåra/ovanliga/nya tecknen, för att premiera de som ritat dessa. En av ”svårigheterna” är att komma ihåg just namnet på ett tecken.

Ni bestämmer själva hur svårt ni vill göra det. Vi brukar inte stryka på tavlan, allteftersom de sagts (lekledaren får tjuvkika på listan som skrivs). Vi brukar också använda orden kardinalmärken/med respektive utan topptecken/bojar. En variant är att istället för att säga namnet på tecknet, beskriva vad det gör eller betyder.

Ni bestämmer själva om det är en rad, två rader, hel bricka som gäller för att vinna.

Lycka till!

Material

papper, penna, sjökort

Tidsåtgång
Målspår