Bläckfisken

Scouterna får chans att träna samarbete med sina patruller samtidigt som de har roligt.

‹ Tillbaka
Instruktioner

En scout börjar leken som bläckfisk och sitter på knä mitt i ett avgränsat lekområde. De övriga får röra sig fritt inom lekområdet och ska försöka komma så nära bläckfisken som möjligt utan att bli tagna.

Blir man tagen så väljer man mellan att bli bläckfisk eller sjögräs. Väljer scouten bläckfisk så sätter det sig intill den befintliga bläckfisken och hjälper till att ta därifrån. På så vis växer sig bläckfisken större och större.

Väljer man att vara sjögräs sätter man sig var som helst inom lekområdet och tar därifrån. De som sedan blir fångade av sjögräs får också välja vad de vill vara.

Så fortsätter man tills det bara finns en kvar som då vunnit och börjar som bläckfisk i nästa omgång.

Gruppstorlek
Tidsåtgång