Blinda raden

Syftet med leken är att lära känna varandra och träna samarbetsförmågan samtidigt som man på ett lekfullt sätt kan närma sig vardagliga funktionsvariationer.

Instruktioner

Dela in deltagarna i två patruller, som skall ställa sig i varsitt led. De skall sedan klara av att ställa sig i ordning efter uppmaning som ledaren ger. Gör en provomgång där deltagarna skall ställa sig efter skostorlek, äldst närmast och yngst längst bort.

Efter det får den ena patrullen ögonbindlar på hälften av medlemmarna. Ledaren ger dem fler uppmaningar, t.ex:

Ställ er i längdordning, kortast först.

Ställ er efter första siffran i ert telefonnummer, lägst först.

Ställ er i alfabetisk ordning efter andra bokstaven i ert namn.

Efter några omgångar får den andra patrullen där alla kan se, ögonbindlar på alla medlemmar.

Återupprepa därefter samma uppmaningar.

Avbryt leken efter en stund för att diskutera.

Hur kändes det att höra samma uppmaning igen när alla i patrullen hade ögonbindel på sig?

Hur kändes det när halva ert lag fick ögonbindlar, medan det andra laget inte fick några alls?

Tror ni att ett liknande scenario kan inträffa i verkligheten?

Vad kan vi göra åt det?

Kan alla vara med i Scouterna, oavsett funktionsnedsättning?

Om inte, vad kan vi göra åt det?

Lek nu leken igen, antingen så att ingen eller så att alla har ögonbindel.

Diskutera:

Hur kändes det när alla fick tävla på lika villkor?

Hur kan vi göra för att alla ska bli inkluderade i vår scoutverksamhet?

Uppmana scouterna med ögonbindel att vara extra försiktiga så att ingen skadar sig.

Material

Ögonbindlar

Gruppstorlek
Tidsåtgång