Bollstafett

Ett kul och rörligt sätt träna koncentration och uppmärksamhet. Scouterna får utlopp för sin energi och får träna på att samarbeta så att flödet inte slutar.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Gruppen står med ca 1-1,5 meters mellanrum utmed en bana som går runt. Den kan vara ganska så lång. Sista personen har en boll, en plastboll ungefär stor som en handboll eller liten fotboll som han kastar till den som står framför och springer förbi alla de andra och ställer sig först. Samtidigt kastar nu den som fick bollen till personen som i sin tur står framför den och springer sedan och ställer sig först. Siste man kastar bollen till personen framför och springer och ställer sig först osv. Då banan går runt tar inte leken slut förrän man själv vill. Det är en skön känsla när leken flyter runt utan avbrott, därför är det viktigt att man försöker kasta fint till varandra.

Att tänka på

Prova först runt en enkel bana och försök följa linjerna t ex en basketplan. Tänk på att det går fortare och blir mer spring desto färre man är.

Säkerhet

Är man i skogen får man kolla så det inte finns en massa pinnar i ögonhöjd.

Material

En plastboll

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Målspår
Typ