Bygga snöhydda

Ha roligt, träna samarbete och få en fin snö- och rishydda!

‹ Tillbaka
Instruktioner

Idén kom när Svärtinge scoutkår hade en massa ris och grenar utanför scoutstugan efter lite skogsröjning.

Under ett helt möte byggdes en hydda av ris och grenar, som tätades i håligheter med snö.

De äldre scouterna testade att övernatta i den och de yngre använde den under sina utemöten på vintern.

Gruppstorlek
Tidsåtgång