Den mystiska stjärnan - från Upptäckare Terminsprogram Amahoro Amani och Tintin

Scouterna får möjlighet att sätta sig in i vad millenniemålen betyder och handlar om. 

‹ Tillbaka
Instruktioner

Förklara kortfattat för scouterna vad milleniemålen innebär. Därefter spelar ledarna upp ett av milleniemålen för scouterna så de får ett exempel på hur de själva kan göra.

Fördela ett milleniemål per patrull, detta kan göras på olika sätt beroende på vilka patruller ni har. Ni kan lotta ut mål, bestämma innan vilken patrull som ska ha vilket mål eller att patrullerna bestämmer själva.

Patrullerna får en stund på sig att förbereda sitt uppträdande och spelar sedan upp sitt mål för de andra patrullerna och ledarna.

Diskutera efteråt: Hur kan vi påverka att vi når det här målet? Vad kan vi i Sverige bidra med? Skriv något på Amahoro Amanis hemsida om hur ni har jobbat med milleniemålen.

Varför

Scouterna får möjlighet att sätta sig in i vad millenniemålen betyder och handlar om. 

Material

Känner ni er osäkra på vad millenniemålen innebär eller vad de olika målen infattar gå in och läs mer på

http://www.millenniemalen.nu/malen-2/

Tidsåtgång