Djurleken / Djungeltelegrafen

För att på ett roligt sätt träna koncentrationen och simultanförmågan.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Scouterna få lära sig att vara uppmärksamma och träna sitt minne. Leken kan också kombineras med kunskap i hur näringskjedjan fungerar, antingen i de svenska skogarna eller i djungeln.

 

Gruppen sitter i en halvring. Alla får varsitt djur med tillhörande ljud och rörelse. Djuren sitter enligt näringskedjen, vilket betyder att amöban är längst i botten till vänster följd av manet, groda, myrslok, babian, djungelkatt, lejon, elefant och så vidare. Välj de ni tycker är roligast och så många som ni är personer. Vill ni så kan ni komma på egna djur eller karaktärer! Högst eller längst till höger, sitter Tarzan/Amazonernas drottning/fantomen eller någon annan karaktär som inger styrka och mod. Denna person är den som är högst i näringskedjan.

Tarzan kan till exempel slå sig för bröstet och ger ifrån sig ett djungelvrål. Elefanten gör en snabel och säger tut. Myrsloken suger in myror från marken med sin långa slok och gör ett insugande ljud.

Personen som är djuret lägst i kedjan börjar alltid med att göra sin rörelse och ljud. Sedan gör den någon annans ljud och rörelse, djuret vars ljud och rörelse nu har gjorts, hälsar tillbaka med sitt ljud och rörelse innan den hälsar vidare på ett annat djur genom att göra dess ljud och rörelse.

Är man för långsam eller misslyckas får denna person sätta sig i botten av kedjan. Alla till vänster om den tomma platsen flyttar då ett steg till höger och blir det djuret som var ett steg högre i näringskjedjan än de var innan.

Att tänka på

Genom att variera ljud och rörelser beroende på deltagarnas ålder kan man få olika svårighetsgrader.

Material

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Typ