En enorm storm

Aktiviteten lär scouterna om vad normer är, hur de fungerar och hur de får syn på dem. Aktiviteten togs fram till Alla Scouters läger Vilda 2014.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Börja med att berätta för scouterna om normer, så att de förstår vad normer är och hur de fungerar.

Ge därefter scouterna i uppdrag att normspana, vilka normer kan de upptäcka där ni är? Vilka normer finns på andra platser, till exempel i skolan, mataffären, biblioteket?

Dela med er av vilka normer ni upptäckt och prata om hur de påverkar er och andra.

Det andra uppdraget är att välja en norm som scouterna, var och en för sig, ska bryta mot under en given tid. Yngre scouter kanske får göra sitt normbryt på lägerområdet, medan äldre kan åka till närmaste samhälle eller liknande för att testa den norm de valt.

Återsamlas vid den tid ni tidigare bestämt och prata om hur det kändes att bryta mot normen och hur andra reagerade, hur det kan vara att ofta vara den som bryter mot normen?

Avsluta med att berätta att normer är beroende av tid och rum, att det är vi tillsammans som skapar och för dem vidare, och därför har vi även möjligheten att förändra. Tillsammans kan vi göra så att fler får plats.

Material

Förklarande text om normer (se bilaga)

För fördjupning rekommenderas Den onorma boken som kan beställas från Ungdom Mot Rasism.

Stöd i att prata om normer kan ni även få från Värsta fördomen. Kontaktuppgifter finns på www.värstafördomen.se.

Tidsåtgång