Existens - En värderingsövning

Fyra hörn tränar förmågan att kommunicera och verbalisera tankar och värderingar. Scouterna får öva på att göra egna val, stå för dessa och samtidigt visa respekt för de som gjort andra val.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Förbereda övningen

 • Förberedda påståenden på temat (se sid två)

 • Fri yta med tydligt uppmärkta hörn (ute blir hörn till rutor)

Tänk på att:

 • Scouterna måste få tid att tänka innan de väljer ett hörn.

 • Alla ska kunna ta ställning enskilt, utan att bli påverkade av någon annan.

 • Det finns inga Rätt eller Fel – ingen får värdera de andras ställningstagande

 • Det är tillåtet att byta hörn närsomhelst under övningens gång.

Så här går det till

Gå igenom upplägget med övningen för scouterna så de vet vad som ska hända, och hur de ska göra. Alla börjar i mitten av rummet.

 

 1. LÄS upp TEMAT och de TRE ALTERNATIVEN. Fjärde hörnet är för dem som har ett eget förslag.

 2. Scouterna ska först TÄNKA EFTER, sen GÅ TILL HÖRN

 3. Ge scouterna en stund att PRATA MED VARANDRA om varför de valde just det hörnet.
  Blir en scout ensam i ett hörn, ställer du dig som ledare i det hörnet, så att scouten inte känner sig utanför och har någon att diskutera med.

 4. FRÅGA någon i varje grupp varför de valde ”sitt” hörn.
  Se till att alla får komma till tals under kvällen.

 5. GE MÖJLIGHETEN att byta hörn sedan de hört de andras åsikter. Låt de som vill byta göra det och fråga dem om de vill berätta vad som fick dem att ändra sig.

 6. GÅ TILLBAKA TILL MITTEN

 7. NÄSTA påstående (punkt 1-7).

 

Var lyhörd och bryt övningen innan scouterna tröttnar eller blir okoncentrerade.

Variera ”tunga” frågor med mer lekfulla frågor.

Varför
 • Öka scoutens förmåga att skilja på och välja mellan olika alternativ.
 • Stärka scouternas mod att ta ställning inför gruppen och visa vad den tror på
 • Visa att vi ibland tycker LIKA och ibland OLIKA, och ibland måste man våga vara ensam.
 • Öva på att lyssna och visa respekt för olika uppfattningar och vad
Material

Formuläret med påståenden

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Målspår