Fågelholk

Scouterna får kunskap om hur fåglar bor beroende på vilken fågel det är.

Instruktioner

I en snickarverkstad, slöjdsal eller liknande är det lämpligt att vara. Där finns alla nödvändiga verktyg. Annars kan ni ta med verktyg hemifrån och vara utomhus eller i scoutlokalen. Sedan är det bara att såga och hamra.
Bra ritningar finns i många fågelböcker.

Att tänka på

Till de allra yngsta får man förbereda lite mer.
Kanske går det att få brädor till skänks?
Använd inte impregnerat trä, det är inte bra för fåglarna.

Säkerhet

Tänk på att olyckan kan vara framme, ha förbandslåda tillhands.
Fråga om lov innan ni sätter upp holkar på annans mark!

 

Material

Brädor, såg, hammare, spik, tumstock, penna, borr. Ev ståltråd till uppsättningen.

Gruppstorlek
Tidsåtgång