Fattig och rik - från Upptäckare Terminsprogram Amahoro Amani och Tintin

Mötet är till för att lära scouterna att välden inte är så svart och vit som den kan tycks vara. Genom att ta upp frågor som finns med i FNs milleniemål 1 och 2 får scouterna en bättre och mer nyanserad bild på situationen i välden. På lång sikt ska mötet leda till att murar rivs och broar byggs då en del fördomar förebyggs.

‹ Tillbaka
Instruktioner

När scouterna kommer dela upp dem så en grupp är 1/3 och den andra 2/3 av antalet scouter som är på mötet. Den grupp som är 1/3 är de som kommer representera de rika i välden och den grupp som är 2/3 representerar de fattiga. Tala inte om för scouterna att några är fattiga och andra är rika.

Första uppgiften är att göra pappersfigurer. Instruktionerna till denna uppgift som heter Alla har olika förutsättningar finns att hitta på www.aktivitetsbanken.se. Där finns också en bifogad fil som innehåller pappret med figuren på.

Denna uppgift visar att alla har olika förutsättningar. Detta visar scouterna att vissa har det lättare än andra. Ett exempel på detta är att vi i Sverige har demokrati medens man inte har det i Kina. Vi har helt enkelt olika förutsättningar för att klara av vissa mål. För en del tar det längre tid och det måste man ha respekt för. 

Efter övningen bör ni diskutera vad den gick ut på och hur scouterna ser på dessa frågor.

Andra uppgiften. Det är en klassisk samarbetsövning. Gruppen ska med hjälp av ett visst antal stolar flytta sig från ena sidan rummet till den andra. Den grupp som är 1/3 av antalet scouter ska ha lika många stolar som gruppmedlemmar. Den grupp som är 2/3 ska ha samma antal stolar som den andra gruppen. Man ska sedan förflytta sig över rummet. Man får inte nudda golvet. Om man gör det får hela gruppen börja om från början. Denna uppgift kan man köra några gånger för att grupperna ska kunna utveckla sin metod.

Denna lek kommer visa hur lätt det är för en del medan andra har det svårare. Även om ett land har lika stor tillgång på något som ett annat land, så som t ex mat kan problem uppstå då ländernas befolkningsstorlek ser olika ut.

Tredje uppgiften Ursprung spelar roll. Scouterna sitter i en ring på golvet i mitten av ringen finns en skål med kakor. En tärning slås och skickas runt i ringen tills kakorna är slut. Man får ta en kaka när man slår en sexa.

Syftet med leken är att vissa för scouterna att man kan påverka allt själv. När man slår tärningen är det slumpen som avgör om man får en kaka eller inte. Det kan vara en scout som får alla kakor eller någon som blir utan. Detta är så det ser ut i världen. De som är födda i Liberia och har ont om mat har inte kunnat påverka det själva. Därför inte deras fel att de har hamnat i denna situation.

Efter att man har kört leken ska man föra ett samtal med scouterna om just detta. Att man inte kan påverka var man kommer ifrån och diskutera varför man ser ner på en del mänskor som kommer från andra länder. Ställ frågan vad tror ni skiljer scouterna här i Sverige och dem i t ex Burundi?

Frågan som är ställd, ”vad tror ni skiljer scouter här i Sverige från de i t ex Burundi?”, kan patrullerna svara på i sin loggbok med ett kort brev till Tintin. Tintin ska nämligen skriva en artikel om detta och behöver lite idéer. Uppmuntra även Scouterna att besöka www.scoutservice.se/utveckla/utveckla-varlden/amahoro- amani för att lära sig mer om både scouter i Burundi, Rwanda, Demokratiska Republiken Kongo och Amahoro Amani som bland annat jobbar med FNs millenniemål vilket tar upp de frågor som ni har jobbat med under mötet.

Varför

Mötet är till för att lära scouterna att välden inte är så svart och vit som den kan tycks vara. Genom att ta upp frågor som finns med i FNs milleniemål 1 och 2 får scouterna en bättre och mer nyanserad bild på situationen i välden. På lång sikt ska mötet leda till att murar rivs och broar byggs då en del fördomar förebyggs.

Milleniemål 1, Halvera jordens fattigdom och hunger. Milleniemål 2, Se till att alla barn får gå i grundskola.

Material
  • En skål med kakor

  • Saxar

  • De papper som ni skrivit ut från aktivitetsbanken

  • En tärning

Tidsåtgång