Flygplansolyckan - från Upptäckare Terminsprogram Amahoro Amani och Tintin

Scouterna får lära sig lite om hur man ska agera vid en olycksplats. Vad gör man först när man kommer till en olycksplats och i vilken ordning gör man det? 

‹ Tillbaka
Instruktioner

Scouterna får lära sig lite om hur man ska agera vid en olycksplats. Vad gör man först när man kommer till en olycksplats och i vilken ordning gör man det? Ni kan läsa mer på http://www.redcross.se/detta-gor- vi/kurser/kurser-i-forsta-hjalpen/forsta-hjalpen-tips/a-o/ där ni även kan kontakta en Röda Kors-förening för att få hjälp med att lära scouterna hur de larmar, stoppar blödning, stabilt sidoläge mm.

När ni gått igenom de viktigaste momenten är det dags att arrangera en olycka. Här är det tacksamt att ta hjälp av kårens äldre scouter, t ex utmanarna. De får agera skadade vid olyckan och ska tas omhand av upptäckarna.

Ett förslag på story kan vara:

Tintin och kapten Haddock är på väg till Tibet för att hjälpa sin vän Tchang Tchong-Jen som störtat med sitt plan. De ber scouterna om hjälp att rädda deras vän och de andra passagerarna i planet.

Efter räddningsaktionen kan ni reflektera över räddningsaktionen tillsammans med de sårade. Diskutera vad man som person har för skyldigheter i en sådan här diskussion.

Varför

Syftet med kvällens möte är att scouterna ska få öva på agerandet vid en fiktiv olycka.

Material
  • Förbandsmaterial

  • Utmanarscouter som är utklädda

  • Ketchup eller något annat blodliknande.

  • Låtsastelefon att larma med

Tidsåtgång