Förbereda kompismöte - från Terminsprogram Upptäckare Samarbete och omvärlden

Scouterna får vara med och planera kompismötet och får tillverka inbjudningskort till sina kompisar. Försök se till så att alla scouter är engagerade i att ge förslag på vilka aktiviteter som ska ske under kompismötet.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Planera kompismöte (ca 30 min)

Samla scouterna och förklara att nästa gång så är det kompismöte. Då får man ta med en eller flera kompisar som får testa på ett scoutmöte. Ni ska nu tillsammans bestämma vad som ska hända på mötet. Berätta att allt på mötet kommer att handla om vatten. Scouterna delas nu upp i sina patruller. Varje patrull får en del av mötet att planera. Mötets lite större vattenaktivitet kommer ledarna att planera och blir en överraskning både för scouterna och deras gästande kompisar. En patrull kan bestämma hur man ska hälsa kompisarna välkomna, en annan patrull får bestämma vilken lek man ska börja med och så vidare. Alla aktiviteter ska på något sätt ha med vatten att göra. Det är bra om en ledare hela tiden kan vara i närheten patrullerna för att stötta och svara på frågor. Patrullen ska svara på frågorna: Hur går aktiviteten till? Vilket material behövs? Vem leder aktiviteten? Skriv upp planeringen på ett stort papper eller tavla så att alla scouter ser vad de har planerat.

Gör inbjudningskort (20 min)

Låt scouterna göra personliga inbjudninngskort till kompisar de tror kan vara intresserade av scouting. Ledarna bör även bifoga en lite lapp till kommpisens föräldrar dör de står att de dels är välkomna att prova på scouting och lite vad vi gör inom rörelsen

Varför

Att ha ett kompismöte är en möjlighet att rekrytera nya scouter och en chans för scouterna att visa för sina kompisar vad de gör på sin fritid.

Material

Material till inbjudningskort

Tidsåtgång