Första intrycket

En lek om hur våra fördomar speglas i våra första möten med andra.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Be varje patrull sitta i en ring, ge dem varsitt papper med bild på och be dem att tyst titta på den. Därefter ska de skriva högst upp på pappret vad de tänker om personen, deras första intryck av vad det är för människa. Nu ska de vika ner kanten så det de skrivit inte syns, och skicka pappret vidare. Nästa person tittar nu bilden och skriver sedan ner sitt första intryck av personen på bilden. Låt alla få skriva till alla bilder. När alla fått tillbaka sin första bild får de, en och en, läsa högt för de andra vad som skrivits om personen. När alla har läst, prata om:


-Var era första intryck lika?

 

-Vad baserades de intrycken på?

 

-Hur är det i verkligheten – vad baserar vi våra första intryck på då?

 

-Vad tror du andra får för första intryck av dig?

 

-Hur påverkar våra första intryck hur vi bemöter en människa?

Att tänka på

Övningen ska gå ganska fort, låt inte deltagarna få sitta och tänka för länge, det är det första intrycket som ska skrivas ner. Välj bilder efter gruppen, bilder som du tror väcker tankar hos andra människor. Tag inte bilder på kändisar, då de vet för mycket om personen.

 

Material

Bilder på olika personer.

Gruppstorlek
Tidsåtgång