Från larv till fjäril

Scouterna ges möjlighet att följa en larvs utveckling i dess olika stadier för att utforska naturen och lära sig mer om den.

Instruktioner

Förberedelse

Gör i ordning en glasburk där ni gör hål i locket, använd till exempel hammare och spik för att göra hål med.

Leta larver på scoutmötet

Gå ut och leta efter larver. I samband med att ni samlar in larverna samlar ni även in de växter där de satt. Bra ställen att leta larver på är i ekar och bland nässlor.
Ta hem burken och observera vad som händer
Burkarna får tas hem av scouterna eftersom förvandlingen mellan de olika stadierna kan gå fort, och det är viktigt att fjärilarna släpps ut när så har skett.

Vad hände?

Prata om vad som har hänt under näst kommande möten och diskutera t ex var fjärilen finns i näringskedjan. Fick alla fjärilar eller blev det något annat? Eller inget alls.

Säkerhet

Var försiktiga med hammare och spik då ni gör hål i burklocken.

 

Material

1 glasburk med lock till varje scout.
Hammare och spik

Gruppstorlek
Åldersgrupp
Tidsåtgång