Globala målen: Chans att påverka (mål 12)

Äventyrarna får tillfälle att verka mot en bättre värld genom att påverka företag och deras produktion. Detta kan scouterna göra genom att kontakta företagen de vill påverka via mejl eller brev.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Äventyrarna får tillsammans komma överens om vilket företag de påverka och hur de vill att företagen ska verka i sin produktion för en bättre värld. Det kan exempelvis vara att de vill att företaget ska tänka på sina transportsträckor, vart i världen företaget producerar sina varor, företagets klimatpolicy eller företagets etiska principer. Äventyrarna får en chans att göra sin röst hörd och kunna påverka företag för en bättre värld.

 

Varför

När scouterna påverkar får de en djupare förståelse för samhället de lever i och bidrar till ett hållbarare samhälle. Äventyrarna får även tillfälle att reflektera över de egna värderingarna och kunna motivera sina åsikter och se konsekvenserna av etiska val.

Material

Dator eller telefon att maila ifrån alternativ papper och kuvert. 
Block/papper att skriva ner sina tankar på. 

Tidsåtgång