Globala målen: Fartfylld sopsortering (mål 12)

Som en del av en städdag i scoutlokalen eller scoutstugan, eller som avslutning på en skräpplockardag kan ni göra denna fartfyllda sopsortering.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Gå igenom grunderna i sopsortering d.v.s. hur olika material ska sorteras.


Markera ut ett område per patrull. Det ska vara full med olika sorters skräp som ska sorteras. Patrullen får också kärl märkta med glas, metall, plast, brännbart o.s.v. 

På en given signal får patrullerna springa in i sitt område och börja sopsortera skräpet de hittar. Anpassa tiden de får till hur mycket skräp ni har i området. När tiden gått ut får patrullen poäng för varje skräp de hittat och lagt i ett sopkärl. Men de får även minuspoäng för det skräp som sorterats fel. Den patrull med flest poäng vinner. Gå igenom vad som sorterats fel och diskutera varför det är lätt att göra fel och hur man ska veta vad som ska sorteras som vad.

Leken kan varieras och anpassas för olika grupper och åldrar. Låt t.ex. scouterna köra en person i en skottkärra. Det är bara personen i skottkärran som får plocka upp skräpet. En annan variant är att scouterna måste gå två och två i armkrok och bara får plocka skräp med sin fria hand. För att göra det ännu svårare kan de ben som är mot varandra också bindas ihop så paret får “tre” ben tillsammans. En annan variant är att de står två och två bakom varandra. Den scout som står längst bak har händerna på axlarna på scouten framför.  Den scout som står längst fram måste blunda eller har ögonbindel och blir styrd av sin scoutkompis som står bakom. Det är bara scouten längst fram som får plocka skräp. 

Varför

Att ha roligt. Att få in vanan att sortera skräp för återvinning. 

Material

Rep eller liknande att markera varje patrulls område med
En massa skräp
Behållare som är uppmärkta för respektive slags sopor

Gruppstorlek
Åldersgrupp
Tidsåtgång