Globala målen: Friluftsloppis (mål 12)

Loppis är kul och bra för miljön. I den här aktiviteten ordnar upptäckarna en loppis, förslagsvis med friluftskläder- och prylar, då dessa ofta har en större påverkan på miljön och därför är extra viktiga att återbruka.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Engagera upptäckarna i att ordna en loppis för friluftskläder- och prylar. Till exempel kan ni arrangera loppisen i samband med något evenemang som samlar kårens scouter, eller vid flera tillfällen under en vecka utanför scoutlokalen. Bestäm också vad ni vill göra för pengarna ni får in. 

Låt upptäckarna leta hemma efter friluftsmaterial som inte längre används. 

Ni behöver bestämma plats, en plan för vilka som ska sälja, och så behöver ni berätta om att loppisen finns. Bestäm hur ni ska ta betalt och måla skyltar med swishnummer. 

Samlas i förväg och sätt priser på sakerna, eller bestäm vem som är ansvarig för att hitta på priset på plats. 

Fika och musik hör hemma på loppis, så se till att ha ansvariga för fika och musik.

Varför

Scouten får insikt om människor lever under olika förutsättningar, tex ekonomiska eller geografiska. Genom att återanvända material får scouterna förståelse för människors olika förutsättningar för konsumtion på lokal nivå. 

Material

Friluftsprylar att sälja

Bord

Fika

Musik

 

Gruppstorlek
Tidsåtgång