Globala målen: Jämställdhet i tidningar (mål 5)

Hur jämställd är en vanlig tidning? I denna aktivitet får scouterna undersöka olika tidningar och jämställdheten i dessa.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Låt scouterna arbeta i små grupper, ca tre i varje grupp. Aktiviteten går ut på att varje grupp med scouter får olika dagstidningar som de sedan ska undersöka med frågorna nedan.

Räkna hur många kvinnor ni kan hitta som uttalar sig som expert, t ex en ledare för ett företag/politiker. 
Räkna hur många män ni kan hitta som uttalar sig som expert.
Räkna hur många personer som skulle kunna vara man, kvinna eller trans, som uttalar sig som expert.  

Hur många artiklar är skrivna av kvinnor, män eller personer med könsneutralt namn?
Hur många bilder på män kan ni hitta?
Hur många bilder på kvinnor kan ni hitta?
Hur många bilder kan ni hitta på personer som skulle kunna vara man, kvinna, eller trans?

Hur många av reklambilderna innehåller kvinnor?
Hur många av reklambilderna innehåller män?
Hur många av reklambilderna innehåller personer som skulle kunna vara man, kvinna eller trans?

Hur många artiklar handlar om en flicka/pojke/barn?

Efter de räknat ihop hur många av de olika de har hittat så reflektera över resultatet med frågorna under.

Vad hittar ni först? Vad var svårast att hitta? Vilka syns? Vilka syns inte? Varför är det så? Hur påverkar det vårt vardagsliv? Hur påverkar det vår syn på manlighet/kvinnlighet?

Tänk på: 

Inför mötet kan det vara bra för ledaren att läsa på om skillnader mellan biologiskt kön, juridiskt kön, självupplevt kön och socialt kön, för att lättare kunna leda samtalet. 

Varför

Syftet med aktiviteten är att scouterna får reflektera kring könsroller i samhället. 

Material

Olika sorters dagstidningar.