Globala målen: Kårens materialbank (mål 12)

Behöver alla ha en eget liggunderlag hemma i förrådet? I den här aktiviteten ordnar ni en materialbank i kåren.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Ordna en materialbank på kåren, där scouter kan låna utrustning.

En nyckel i den här aktiviteten är kommunikation, att prata med dem ni vill samarbeta med och tänka till hur ni når ut med möjligheten. Kanske behöver ni prata med kårstyrelsen? Eller materialansvarig? Hur får ni materialbanken att bli attraktiv för den som vill låna eller låna ut?

Undersök vad det finns för för behov, möjligheter och vad ni skulle tycka var roligt att ordna. Vill ni göra en fysisk bank där man skriver upp sina lån på en papperslista eller ett digitalt forum där scouter kan flagga när de behöver låna något?

Sätt upp ett mål, gör en plan och sätt igång! Kom ihåg att fira när materialbanken är igång och första lånet blir av. 

 

 

Varför

Genom att orda en materialbank och låna ut utrustning får Utmanarna möjlighet att bidra till lösningar av ekonomiska orättvisor och skapar möjligheter för alla att delta. Utmanarna får även öva på att bygga goda relationer i kåren. 

Material

Material att låna ut

System för utlåning

Gruppstorlek
Åldersgrupp
Tidsåtgång