Globala målen: Minska personlig klimatpåverkan (Mål 13)

Alla pratar om klimatet, men vad kan jag själv göra? Hur ser min del ut? I den här aktiviteter får ni räkna ut ert egna klimatavtryck och reflektera över sätt att påverka det.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Låt var och en i utmanarlaget räkna ut klimatpåverkan i sitt eget hushåll genom att använda WWFs klimatkalkylator.  Scouterna kan behöva hjälp av familjemedlemmar för att ta reda på vissa fakta, så aktiviteten kan planeras så den påbörjas ett möte för att slutföras nästa möte.

Låt varje person reflektera över hur den egna klimatpåverkan ser ut. Hur många jordklot behövs för att upprätthålla vanorna? Hur känns det? Vad är du beredd att ändra på?

Varje person får identifiera en aktivitet som den vill genomföra nästa månad för att minska sin klimatpåverkan.

Exempel:
•    Köpfri månad - endast begagnade prylar får köpas (gäller inte mat så klart!)
•    Familjen ska minska användandet av bilen.
•    Öka antalet klimatsmarta måltider. Scouten kan erbjuda sig att laga ett klimatsmart mål i veckan.
•    Byt ut alla lampor i hemmet till LED-lampor.
•    Minimera mat som slängs genom att utmana familjen att laga mat på det som håller på att passera bäst-före-datum i kylen.

Varför

Att reflektera över sin klimatpåverkan och göra medvetna val. 

Material

Klimatkalkylatorn https://www.klimatkalkylatorn.se/

Åldersgrupp
Tidsåtgång