Globala målen: Våra vägar - trafiksäkerhet (mål 3)

I den här aktiviteten får scouterna upptäcka trafikproblem i sitt närområde och tillsammans bidra till att kreativt lösa dem.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Börja med att gå ut i er närmiljö och se om ni kan hitta en plats där trafiksituationen behöver förbättras, kanske i närheten av en skola, vårdcentral eller scoutlokalen. Vad är det som inte fungerar idag? Dokumentera så mycket ni kan med bilder, text och skisser över hur området ser ut.


Diskutera tillsammans i er patrull vad ni skulle vilja gör för att platsen ska bli säkrare. Behövs det ett övergångsställe, för alla går över gatan där ändå? Saknas det gatlyktor eller ett trafikljus? Kom överens om ert förslag i patrullen, ni kan göra en eller flera förändringar.


Nu behöver ni på något sätt illustrera vad ni vill göra. Kanske väljer ni att photoshoppa de bilder som ni tagit på platsen, göra en modell på datorn, rita en ny karta över området eller kanske göra en fullskalig modell som ni kan visa upp i scoutlokalen.
Visa upp ert förslag för ledare, föräldrar och andra i området, bjud in politiker och skicka in era förslag till ändringar till kommunen för att visa hur ni vill göra samhället säkrare.
 

Varför

Syftet är både att få en säkrare närmiljö för scouterna, men också att träna på att lösa problem kreativt tillsammans och påverka sitt närsamhälle. 

Material

Papper, penna, dator, pysselmaterial.

Tidsåtgång