Här kommer alla scoutkänslor på en och samma gång

För att få deltagarna att fundera över vilka känslor de vill att scouting skall väcka, genom att använda sinnena som metafor.

‹ Tillbaka
Instruktioner

För att få deltagarna att fundera över vilka känslor de vill att scouting skall väcka, genom att använda sinnena som metafor. Hur vill de att scouting skall se ut, låta, smaka, lukta? Syftet är att få deltagarna att även diskutera hur du vill att scouting skall vara, vad scouting skall erbjuda, vilket syfte scouting skall fylla.

Steg 1 går ut på att man skall komma överens om hur man vill att scouting skall vara utifrån följande saker (skriv gärna ner för att lättare komma ihåg):

Lukta

Se ut

Låta

Smaka

Kännas (känsla)

Steg 2 går ut på att gruppen tillsammans skall förmedla till alla andra i vad de kommit fram till. Detta kan göras på olika sätt genom att rita, spela upp teater etc.

Du kan låta dina scouter skapa olika lukter, smaker och läten för att visa varandra!

Tidsåtgång