Hemlig ubåt

Scouterna får chans att träna samarbete med sina patruller samtidigt som de har roligt.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Begränsa området. Deltagarna skall bekanta sig med lekområdet och få veta om något föremål som kan komma i vägen. Alla blundar och ledaren rör vid någon som blir en s.k. hemlig ubåt. Alla de andra barnen är ubåtar som irrar omkring i rummet. När de krockar med varandra säger de "Ubåt". Den hemliga ubåten står tyst och stilla och när någon krockar med den blir de också hemliga och ställer sig bredvid. Leken slutar när alla är hemliga.

Tidsåtgång
Typ