Hitta din röst

‹ Tillbaka
Instruktioner
 1. Tänk på en händelse där du har haft en åsikt men inte blivit tagen på allvar. Hur kändes det?
 2.  Reflektera över frågan och skriv ner dina reflektioner på ett papper. Arbeta sedan i små grupper och dela med er av era tankar. Lyssna på vad alla har att säga om frågan.
 3.  Finns det några likheter i hur scouterna kände? Finns det någon i gruppen som kände att de blev lyssnade på och tagna på allvar? Diskutera varför ni tror att barns tankar och åsikter inte blir tagna på allvar.
 4.  Visste du att barn har rättigheten till sina egna tankar och åsikter samt att uttrycka dem fritt. Barnkonventionen, som är lag i Sverige, förklarar hur barn och unga ska bli behandlade.
 5.  I era grupper, läs om barnkonventionen. Titta på artiklarna 3, 12 och 14 som refererar till barns rätt till att uttrycka åsikter samt välja livsåskådning.
 6.  Rättigheterna visar att vuxna inte bara ska lyssna till barnen utan också ta deras tankar på allvar.
 7.  Diskutera i gruppen hur ni känner efter att ni läst om artiklarna i barnkonventionen.
 8.  Om du skulle kunna gå tillbaka och berätta för ditt yngre jag om att du har rättigheter som säger att du ska bli lyssnad på och bli tagen på allvar, vad skulle du säga då?
 9.  Skriv ett brev eller gör en video till ditt yngre jag, uppmuntra dem till att vara modiga och trygga i att höja rösten och ta ställning i framtiden.
 10.  Tänk på sakerna som oroat dig när du har velat säga din åsikt tidigare. Hur kan du omvandla oron till en styrka? Hjälp dig själv att förstå att unga personer kan ha en stark röst i samhället.
 11. Dela med dig av ditt brev eller din video med andra så att de kan lära sig att ta ställning och göra sin röst hörd. Alla har en röst och varje barn och ungdom har rätt till att bli lyssnade på och att bli tagna på allvar.

 

 

Aktiviteten är hämtad från materialet Vår värld vår gemensamma framtid – Klimat och jämställdhet framtaget av World association of guides and girl scouts. Hela materialet hittar du här

 

Varför

I den här aktiviteten kommer scouterna att få lära sig om sina rättigheter kring att på lyssnade på och bli tagna på allvar. De kommer också få utveckla sitt självförtroende som ledare.

Material
 • Papper Pennor
 • Kunna spela in video

kort med barnkonventionen artikel 3, 12 och 14 som finns i dokument

Tidsåtgång