Insidan ut

För att scouterna ska lära sig känna igen känslor och hur de kan ge upphov till kroppsliga reaktioner. Få förståelse för sina och andras känsloreaktioner.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Varje patrull får i uppgift att rita av konturerna av en person på ett stort papper.

Klipp ut figuren.

Ge scouterna i uppgift att på personen placera känslolappar, dvs var/hur olika känslor känns och upplevs: kärlek, sorg, trötthet, glädje, ilska, nyfikenhet, stolthet, förvåning, rädsla, skam, äckel.

 

Diskutera under tiden ni lägger ut lapparna; varför den känslan finns just där, kan samma känsla finnas på olika ställen, finns den på olika ställen för olika personer?

Det finns en poäng med att göra denna övning i enkönadegrupper så att ungdomarna känner att de kan prata mer fritt.

 

Material

Stora papper, pennor,  papperslappar

Tidsåtgång