Jakten på chiffret

Ett roligt sätt att lära sig chiffer som kan ge scouterna ett överraskande bra resultat.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Dela in scouterna i grupper eller i par. Låt dem få rita upp en karta över tex lokalen. Rita in detaljer så som nödutgång, fönster, hyllor mm.

 

De ska sen välja ett gömställe och markera det på sin karta.
Därefter får de en mall med det chiffer man har valt att använda tex murrarchiffret eller scoutchiffret.

 

När de har förstått hur man gör ord, meningar så skall de själva skriva en lapp med chiffret och här skall det stå vad man skall göra. T ex hoppa på ett ben, sjunga en sång, simma på torra land, göra bus med ledare mm. Scouterna väljer själva.
Därefter skall de gömma sin lapp där de har valt att markera på sin karta.

 

När alla är färdiga och har samlats lämnas kartan över till en annan grupp/par som sen skall försöka hitta chiffer gömman.

 

När chiffret är hittat gäller det att läsa chiffret och vid återsamling göra det som står på lappen.

Att tänka på

Kolla med gruppen/paren så de har förmågan att läsa och skriv och förstå chiffret. Stötta upp där det behövs så alla får samma möjlighet att genomför denna aktivitet.

Säkerhet

Är man utomhus är det bra att ge dem ett område och inne talar om vilka rum man får använda till sin karta.

Material

Papper, pennor, kritor
Mall med chiffer

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Typ