Jakten på det vilda

‹ Tillbaka
Instruktioner

Kan ni hitta vägen som handlarna tar för att och stoppa den illegala handeln?

  1. Det här är en aktivitet där scouterna ska själva få skapa ett äventyr. De ska bestämma vart de ska gå och hitta det rätta kortet för att sedan välja vilken väg de ska ta.
  2. Din resa startar i byn. Du har hört att det finns handlare där som sysslar med illegal djurhandel som vill ta sig igenom staden. Var ska du börja utredningen kring handlarna? Kom överens i gruppen vilken väg ni ska ta.
  • Postkontoret > Hitta kort 1
  • Det lokala caféet > Hitta kort 2

Fortsätt följa instruktionerna på korten och välj vilken väg ni ska ta väg tillsammans i gruppen.

 

Diskussion:

  • Hittade du handlarna? Var det lätt eller svårt?
  • Var det svårt att välja väg tillsammans? Kom ni bra överens?
  • I spelet fanns det några karaktärer som inte tog dig seriöst då de ansåg att illegal djurhandel inte borde vara en fråga som scouter eller övriga personer i samhället inte borde bry sig om.

Låt gruppen arbeta fram fem argument som kan användas ifall någon påstår att unga personer inte kan påverka samhället.

 

 

Aktiviteten är hämtad från materialet Vår värld vår gemensamma framtid – Klimat och jämställdhet framtaget av World association of guides and girl scouts. Hela materialet hittar du här

 

 

Material

Skriv ut äventyrskorten som du hittar under dokument

Skriv nummer på andra sidan av korten och göm dem där ni ska ha mötet.

Tidsåtgång