Jättestatyerna vaknar!

En kull-lek som även den som inte kan springa kan vara med och leka. Bonus är att alla blir vinnare. 

‹ Tillbaka
Instruktioner

Välj ut en avgränsad lekyta. Hela avdelningen är jättestatyer, sprider ut sig jämnt över ytan och antar en valfri pose. De ska stå helt stilla. Nominera två av scouterna. Den första är en liten människa och den andra är en jättestaty som vaknat till liv. ”Människan” håller ihop sina knän och rör sig bara med pyttesteg och piper ”hjälp, hjälp!”. ”Jättestatyn” tar stora klumpiga steg, sträcker ut armarna hotfullt, vrålar och bullrar medan den försöker fånga ”människan”.

Får statyn tag på människan omvandlas människan till staty och tvärt om. Människan kan rädda sig undan genom att ställa sig framför en av de stillastående statyerna och anta den spegelvända posen. Då vaknar den statyn till liv med ett buller och börjar jaga den första statyn som nu förvandlats till människa. Fortsätt så länge ni orkar och se till att alla stillastående statyer får lov att vara med i jakten någon gång.

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Typ