Kasta hansalina

Med hjälp av en hansalina kan du rädda livet på någon som gått genom isen och ligger i en vak eller som ramlat i sjön.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Teorigenomgång

Isens egenskaper, ”säker” is (tjocklek, strömmar, svaga områden etc…). Vid plurrning, vänd dig tillbaka den väg du kom för där höll isen sist. Tänk på att om man sprider ut vikten (spindelställning) så håller bättre än om man står upp.

Kastövningar med hansalina på is

Att vara på is är ett bra ställe att öva på att kasta hansalina. Det är viktigt att alla får prova. Rädda en ”plurrad” (dvs torrplurrning) i vak inklusive uppdragning med hansalina. Markera en ”vak”, placera en scout i ”vaken”, kasta en lina till plurraren med ett avstånd på ung 10 meter. Drag upp!Kasta mot varandra och testa att dra varandra. Hur känns det att dra? Tungt? Lätt? Kan ni komma på sätt som gör att det känns lättare?

Ta eventuellt med en filt eller oömma kläder som man kan ligga på när man blir dragen för att inte förstöra sina egna kläder).

Om ni vill kan ni väva in momentet i en lek eller stafett.

Fakta om hansalinan

Hansalinan är en utveckling av den gamla livlinan med tyngd. Kasttekniken är densamma. Träna med hansalinan så att du blir väl förtrogen med den och med dess möjligheter.

Både hansalina och dess kasttyngd flyter. Detta är viktigt vid all livräddning i vatten. Kasttyngden är mjuk och kan därför inte skada den nödställde om hen skulle få den i huvudet.

All syntetisk tågvirke bryts ner av soljus. Hela linan utom den svartklädda öglan ska därför förvaras i den skyddande kastpåsen.

Räddningslinan har många användningsområden. Vid t ex skridskofärder ska det finnas minst två hansalinor per grupp. Linan är försedd med en brodd som ger fäste på is eller hala klippor. En hansalina tillgänglig i båtens sittbrunn kan bli till stor hjälp – och det inte bara vid dramatiska situationer. Vid t ex en besvärlig hamnmanöver kan det vara värdefullt att med hjälp av hansalinan få över en tamp till kajen eller till en annan båt.

Material

Hansalina

Eventullt en filt eller oömma kläder om ni testar att dra varandra på is.

Tidsåtgång