Katt och råtta

Detta är en bra lek när alla börjar bli spralliga, eller har mycket spring i benen. Leken tränar också samarbetet i patrullerna.

Instruktioner

Deltagarna ställer sig i en ring och håller varandra i händerna. Två stycken väljs ut som katten och råttan. Råttan stannar inne i ringen och katten utanför.

Katten ska försöka komma in i ringen och fånga råttan, men hindras av de andra som sänker händerna. Klarar han att komma in ändå, hjälper de andra råttan genom att lyfta på händerna, men sänker om katten vill komma ut.

När katten fångat råttan väljs ny katt och råtta.

Tidsåtgång
Målspår
Typ