Klädstafett

För att få scouterna ska få utlopp för sin energi i en snabb och rolig lek.

Instruktioner

Dela in gruppen i lag om fem. Lagen ställer upp sig i var sitt led bakom start linjen. Vid startlinjen har varje lag en hög med utklädningskläder. Det är viktigt att lagens högar består av liknande plagg. På startsignal tar första scouten i varje lag på sig utklädningskläderna utanpå sina vanliga kläder, springer runt en kort förutbestämd bana. När scouten återvänder till startlinjen tar hen av sig utklädningskläderna och nästa person tar på sig dem, springer banan osv.

Material

Förslag på utklädningskläder kan vara rock, stövlar, hatt, byxor/kjol, kofta mm. Det viktigaste är att det är kläder i vuxenstorlek, vilket gör det roligare titta på och svårare att röra sig i.

Kläderna ska vara i flera uppsättningar, så att alla lagen har liknande.

 

Gruppstorlek
Åldersgrupp
Tidsåtgång
Målspår
Typ