Koldioxidklossarna

Den här aktiviteten skapar medvetenhet kring hur vårt resande påverkar miljön.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Möte 1

Låt scouterna skriva ner alla resor de har gjort under dagen. De får sedan ta med sig pappret hem och skriva ner alla resor de gör under en vecka. De ska skriva ner färdsätt (bil, buss, flyg, tåg, cykel, gång) och uppskattat antal kilometer som de har färdats.

Möte 2

Scouterna tar med sig lappen där de fyllt i sina resor. Låt dem räkna ihop hur mycket de har rest i kilometer och med vilka färdsätt. När alla är klara delas legoklossar ut. Legoklossarna motsvarar mängden koldioxid som transporterna har släppt ut. Ta ett färdsätt i taget.

 

  • Promenerat eller cyklat: ingen kloss.
  • Buss: En kloss för varje kilometer.
  • Bil: Tre klossar för varje kilometer.
  • Flyg: Tre klossar för varje kilometer.
  • Tåg: En kloss för varje tionde mil.
  • Moped, skoter, utombordare: Två klossar för varje kilometer.

 

Det finns fakta om hur mycket koldioxidutsläpp olika transporter orsakar, men det är klurigt att säga exakt hur mycket utsläpp det blir per person eftersom det beror på hur många som åker i bilen, bussen, flyget, eller tåget. Därför finns det inga exakta siffror i den här övningen, utan scouterna får se klossarna som symboler för utsläppen.

Reflektera och diskutera:

Vem fick flest klossar? Vad berodde det på?

Vem fick minst antal klossar? Vad berodde det på?

Vad kan vi göra för att minska våra utsläpp?

Vad är du beredd att göra för att minska dina utsläpp? Gå hem från skolan i stället för att ta bussen Storhandla en gång i stället för att åka många gånger till affären?

Att tänka på

Låt scouterna välja ut något i deras resemönster som de försöker ändra till veckan efter. Går det att minska sin klimatpåverkan? Pröva!

Låt varje transportsätt ha en egen färg på klossen. Då syns det lättare att det till exempel var bilåkandet som gav mest utsläpp.

Material

Papper, pennor, legoklossar.

Tidsåtgång