Konsumentmemory

Att informera om olika konsumentmärkningar så att scouter kan göra mer medvetna val när de handlar.

Instruktioner

Aktiviteten kan göras på flera möten. Under ett första möte kan ni ge scouterna i uppgift att leta efter konsumentmärkningar och ta reda på vad de betyder. När ni hittat 20 märkningar behöver ni laminera två av varje märkning. Ni kommer nu ha totalt 40 brickor.

 

Leken fungerar precis som ett vanligt memoryspel. Börja med att blanda brickorna. Lägg sedan ut dem upp-och-ner på marken. Låt patrullerna spela memory mot varandra. Alla i patrullerna måste få vara med och bestämma under lekens gång. När leken är slut får patrullerna ta reda på mer fakta om de märkningar som de har tagit. De får sedan redovisa det de tagit reda på för de andra patrullerna.

Diskutera följande:

Kände ni igen några märkningar? I vilka sammanhang stöter ni på dessa?

Vad fanns det för olika slags märkningar? Vilka områden hör de till?

Har ni lärt er något nytt om märkningarna? Vad?

Finns det några märkningar ni känner mer förtroende för än andra?

Vilka märkningar har du själv mest nytta av?

Material

Två stycken av tjugo olika konsumentmärkningar.

Tidsåtgång
Typ