Kreativitet är din röst

‹ Tillbaka
Instruktioner
  1. Använd dina kreativa förmågor för att visa hur du känner kring miljön och klimatförändringarna.
  2. Du kan skriva en berättelse, komponera en sång, rita en teckning eller skriva en pjäs.
  3. Berätta om hur världen ser ut idag, vad som behöver förändras för en mer hållbar framtid och vilken roll unga spelar i den framtiden.
  4. Inkludera dig själv i verket och visa hur du är förändringsagenten i din berättelse och hur du har en roll att spela i skapandet av en bättre framtid.
  5. När du har skapat ditt verk, dela det med andra om du är bekväm med det.
  6. I helgrupp, bestäm hur ni kan använda era alster för att engagera andra att agera med er Ni kan skapa en utställning eller föreställning för folk i närområdet, ni kan sälja era alster, dela dem på nätet etc. Ta möjligheten att vara med och forma en bättre, mer miljömedveten, framtid!

 

 

Aktiviteten är hämtad från materialet Vår värld vår gemensamma framtid – Klimat och jämställdhet framtaget av World association of guides and girl scouts. Hela materialet hittar du här

 

 

Varför

Deltagarna får uttrycka sig på ett kreativt sätt för att visa hur unga kan vara förändringsagenter och agera för en mer miljö- och klimatvänlig framtid.

Material

Kreativt material så som målarfärg, papper, pennor, saxar, lim osv

Tidsåtgång