Kulturmötesrollspel

För att öka scouterns förståelse för sin egen och andras kulturer.

Instruktioner

Rollspel

Tala om att de ska komma ifrån olika kulturer och att de skall få instruktioner om hur man beter sig i deras kultur. Ge dem ett ämne att tala om, tex vad de har gjort/skall göra idag. Deras uppgift blir att mingla och prata nån minut med så många som möjligt. Dela ut kulturerna (se bifogad fil). Kulturerna är hemliga, dvs ingen annan skall titta på någon annans lapp.

Förslag till diskussionsfrågor efter rollspelet.

  • Vad tror ni det stod på de andras lappar?
  • Hur kändes det att agera så?
  • Hur kändes det att alla agerade lite märkligt?
  • Påminde det om någon situation från livet?
  • Varför tror ni att vi gjorde denna övningen?
  • En hade lapp som det stod ”var dig själv” på, hur upplevdes det?
  • Var det svårt att gå in i rollen?
  • Var går gränsen mellan kulturella företeelser och personliga egenskaper?
  • Hur mycket måste/bör vi acceptera?

Att tänka på

Om du har en liten grupp välj gärna ut kulturer som kommer att få svårt att komunicera med varandra.

 

Material

Olika påhittade kulturinstruktioner (Se bifogad fil för exempel)

Gruppstorlek
Tidsåtgång