Kurragömma

En rolig lek, speciellt för de yngre.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Leken brukar lekas inomhus eller inom en begränsad utomhusyta. I den vanligaste varianten skall ”letaren”, (eller den som ”är”/”tar”), stå och räkna till 100, eller 50, någonstans där han eller hon inte kan se de övriga deltagarna. Normalt blundar den som ”är” samtidigt som han/hon räknar högt så att de övriga ska kunna höra hur lång tid det är kvar innan den som är får börja leta. Under tiden skall då dessa gömma sig. När ”letaren” räknat färdigt söker han eller hon efter de andra deltagarna och den letaren först finner blir sedan nästa omgångs ”letare”.

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Målspår
Typ